Audyty bezpieczeństwa sieci / aplikacji internetowych

Nasza oferta obejmuje:

Audyt bezpieczeństwa aplikacji webowych* - kompleksową usługę testowania/przeglądu aplikacji webowych pod względem bezpieczeństwa techniką blackbox, jak i crystalbox

Testy penetracyjne aplikacji webowych* - obejmujące najnowsze techniki ataku

Analizę incydentu bezpieczeństwa aplikacji webowej* - oraz reakcja na incydent bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury i sieci dla małych i średnich firm - usługę obejmującą audyty bezpieczeństwa systemu operacyjnego, serwerów aplikacyjnych, serwerów usług, serwerów danych, sieci bezprzewodowej, urządzeń sieciowych, styku z internetem (w firmach do 20 pracowników)

Testy penetracyjne infrastruktury i sieci dla małych i średnich firm*

 

* - także w formie podwykonawstwa dla innych audytorów